Intranet -jäsenalue

Kir­jaudu sisään ja voit tar­kas­tella vain jäse­nille tar­koi­tettua sisältöä.

Käyt­tä­jä­tunnus on muotoa Etu­ni­mi­Su­kunimi (ä->a ja ö->o). Myös jär­jes­telmään tal­len­nettu säh­kö­pos­tio­soit­teesi toimii käyttäjätunnuksena.

Jos et muista sala­sa­naasi, kir­joita käyt­tä­jä­tun­nuksesi Etu­ni­mi­Su­kunimi (tässä tapauk­sessa säh­kö­pos­tio­soite ei käy) ja paina oikeasta ala­reu­nasta ‘Tilaa unoh­tunut salasana’-linkkiä.

Sen jälkeen, kun olet jo kir­jau­tunut sivulle, alla näkyy lomake, jolla voit vaihtaa säh­kö­pos­tio­soit­teesi. 

HUOM! Jäsen­postin saa­mi­seksi ilmoita uusi osoite myös sihteeri@​gynpract.​fi.

Sen jälkeen, kun olet jo kir­jau­tunut sivulle, alla näkyy lomake, jolla voit vaihtaa sala­sanasi.

Soita 000 000 0000